โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข้อมูลติดต่อ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลติดต่อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.62 KB