โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.27 KB