โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนไหล่หินวิทยา เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.2 KB