โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงสุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.71 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ เจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.06 KB