โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
E-Service

นวัตกรรม สพม.35


http://inno.secondary35.go.th/


สลิปเงินเดือน


http://www.sec35.khttp://inno.secondary35.go.th/
som.net/money/index.php
รับสมัครนักเรียน / Link การรับสมัคร 
นักเรียน ระหว่างปี  https://forms.gle/qJbpVj7JZtZpnac49
นักเรียนชั้น ม1 https://forms.gle/g5Xs2nTGaGjBBo3e9

นักเรียนชั้น ม4 https://forms.gle/opafKMkSPrpzPmHL6


 
 
JPEG Image E-Service   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.84 KB