โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document การบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.92 KB
Adobe Acrobat Document ฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.86 KB
Adobe Acrobat Document ฝ่ายบริหารอำนวย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.32 KB
Adobe Acrobat Document ฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.62 KB