โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ตราประจำโรงเรียน)

ล.ว.    หมายถึง   ชื่อย่อของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวง   หมายถึง  โบราณวัตถุที่มีศิลปะในสมัยล้านนาที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

รูปสัตว์ในปีนักษัตรบนซุ้มประตูโขง หมายถึง ซุ้มประตูนี้เป็นประตูทางเข้าสู่เขตพุทธาวาส ในปัจจุบันวัดไหล่หินหลวงเป็นวัดปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่ใช้ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียนไหล่หินวิทยา


สีของโรงเรียน

สีม่วง - ขาว

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.76 KB