โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามโร่งเรียนนำร่องและโรงเรียนขยายผลภายใต้โครงการ TFE
วันที่ 2 กันยายน 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นิเทศติดตามโร่งเรียนนำร่องและโรงเรียนขยายผลภายใต้โครงการ TFE(Teams For Education) ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,14:31   อ่าน 117 ครั้ง