โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1_2564
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  นายพรศิลป์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกาเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)พร้อมทั้งต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนไหล่หินวิทยา
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,14:46   อ่าน 379 ครั้ง