โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมเยียมบ้านนักเรียน 8 - 17 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนไหล่หินวิทยาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีนายพรศิลป์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
นางสาวล้านนา มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมเยี่ยมบ้านประจำชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้้ข้อมูลนักเรียนระหว่างที่อยู่บ้าน และอยู่โรงเรียน ร่วมมือแก้ปัญหาผู้เรียนในด้านต่างๆ ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ ข้อมูลที่ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือ คัดกรองรายได้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนปัจจัยพื้นฐาน
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 267 ครั้ง