โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนไหล่หินวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายพรศิลป์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี นางสาวล้านนา มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมพิธีในครั้งนี้ ในการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแจ้งแนวทางการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล คัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้นเรียน สร้างเครือข่ายการติดสื่อสารข้อมูลระหว่างกันและร่วมกันแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียน โดยการประชุมครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง.
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 260 ครั้ง