โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพ่นหมอกควันและกิจกรรม Big Cleaning.
โรงเรียนไหล่หินวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่หินและเทศบาลตำไหล่หินร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันและกิจกรรม Big Cleaning.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,14:03   อ่าน 73 ครั้ง