โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”
ประชาสัมธ์  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้นักเรียน
นักศึกษา และและประชาชน ได้มีงานทุกระดับ โดยกระทรวงแรงงานได้สร้างแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" เชื่อมโยง
ภาครัฐ - เอกชน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่านระบบ e Service เพื่ออำนวยความสะ
การศึกษา และประชาชนที่ว่างงาน ผ่านระบบออนไลน์ได้ ช่วยประหยัดเวลา ลดภาระของประชาชน ลด์ความช้ำซ้อน
การขอข้อมูลเพื่อรับบริการของรัฐ โดยระบบจะครอบคลุม การแจ้งว่างงาน การขอรับสิทธิต่างๆ จากการว่างงาน การ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ การจัดหางานใหม่ การจับคู่ ผู้ว่าจ้างและแรงงาน จาการเชื่อมโยงข้อมูล บนแพลตฟอร์ม
"ไทยมีงานทำ"
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 55 ครั้ง