โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แฟลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”
????ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้นักเรียนนักศึกษา และและประชาชน ได้มีงานทุกระดับ โดยกระทรวงแรงงานได้สร้างแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" เชื่อมโยงภาครัฐ - เอกชน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่านระบบ e Service เพื่ออำนวยความสะการศึกษา และประชาชนที่ว่างงาน ผ่านระบบออนไลน์ได้ ช่วยประหยัดเวลา ลดภาระของประชาชน ลด์ความช้ำซ้อนการขอข้อมูลเพื่อรับบริการของรัฐ โดยระบบจะครอบคลุม การแจ้งว่างงาน การขอรับสิทธิต่างๆ จากการว่างงาน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ การจัดหางานใหม่ การจับคู่ ผู้ว่าจ้างและแรงงาน จาการเชื่อมโยงข้อมูล บนแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 64 ครั้ง