โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ผู้อำนวยการพรศิลป์  สิงห์ทอง มีนโยบายให้นักเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้คณะครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook , Line , Messenger , Google Classroom , Google Meet เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม 2564

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 100 ครั้ง