โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
เนื่องจากสถานกาารณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ยังไม่คลี่คลายและมีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง โรงเรียนไหล่หินวิทยาตระหนักถึงความปลอดภัยและเพื่อป้องกันอันตรายซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19)  จึงแจ้งหยุดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 ถึงวันศุกร์ ที่15 มกราคม 2564 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 83 ครั้ง