โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนไหล่หินวิทยา

    โรงเรียนมีมาตราการป้องกันโรควิด 19 อย่างเคร่งครัด

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 24 ครั้ง