โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนไหล่หินได้จัดทำมาตราการความปลอดภัยของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ซึ่งแยกออกเป็น 2 สถานการณ์

1.กรณีสถานการณ์ปกติ
2.กรณีสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 19 ครั้ง