โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนไหล่หินวิทยา จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ร่วมวางแผนการบริหารงาน การเตรียมความพร้อมรับมือ บริหารสถานการณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรรัสโคโรน่า 2019 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,17:09   อ่าน 35 ครั้ง