โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
นายบัณฑูรย์ ชิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนไหล่หินวิทยา เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 32 ครั้ง