โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศติดตามสถานศึกษา
วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนไหล่หินวิทยาได้รับการประเมินผลการปฎิบัติงาน และนิเทศติดตามสถานศึกษา นำโดยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  รองนภาพร   แสงนิล  และคณะ รวมประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วยที่ผ่านมา พร้อมให้คำแนะนำ ชี้แนะในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 484 ครั้ง