โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 66
ประชาสัมพันธ์ แฟลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
การพ่นหมอกควันและกิจกรรม Big Cleaning.
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
โรงเรียนไหล่หินวิทยา ร่วมในขบวนแห่พระแก้ว และงานสมโภชวิหารคำ วัดป่าปงสนุก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดน่าน.
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
แนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2566
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
กิจกรรม Merry Christmas & Happy new year 2023 28/12/2565
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
กิจกรรมอบรมเสวนา เรื่องโครงการซุ้มประตูโขงเกาะคา มรดกอันล้ำค่าสู่สินค้าวัฒนธรรม ณ วัดไหล่หินหลวง
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันที่25 พฤศจิกายน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
คณะกลองปู่จา และช่างฟ้อน โรงเรียนไหล่หินวิทยา แสดงในพิธีเปิด งานยี่เป็ง
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนไหล่หินวิทยา 2 พย.2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
วันสถาปณาโรงเรียนไหล่หินวิทยา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา1/2565
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65